Bác bỏ 7 tin giả nguy hiểm về dịch bệnh corona mới: Từ súp dơi, vũ khí sinh học cho đến uống thuốc tẩy để phòng bệnh

Chia sẻ Facebook
02/02/2020 12:12:13

Giáo sư MIT Vipin Narang đã nói trong một tweet rằng không có bằng chứng nào cho thấy đó là một vũ khí sinh học. Ngay cả khi nó là một vũ khí sinh học đi chăng nữa, nó cũng là một vũ khí kém chất lượng. Vì bản chất của vũ khí sinh học là phải có tỷ lệ gây chết người lớn nhưng không dễ lây lan. Virus corona mới thì ngược lại.

Chia sẻ Facebook