Bà chủ khách sạn trên Mã Pì Lèng "không được lôi sinh mệnh để tạo áp lực ngược với luật pháp"

Chia sẻ Facebook
08/10/2019 17:35:25

"Với quan điểm của Bộ, chúng ta cần có biện pháp, hình thức bảo vệ tốt danh lam, thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng trong thời gian tới", ông Bình nói thêm.

Chia sẻ Facebook