Apple bị chỉ trích vì đánh giá ảo tràn ngập App Store

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:38:44

Các nhà phát triển phần mềm sử dụng phương thức này để tăng xếp hạng và có thể tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

Chia sẻ Facebook