Ảnh hiếm về các hoạt động giải trí của giới trẻ Liên Xô trên bãi biển

Chia sẻ Facebook
12/06/2019 07:51:38

Giới trẻ Liên Xô không tới Maldives tắm nắng hoặc vượt sóng tới Hawaii. Họ nghỉ ngơi ở những bãi biển nổi tiếng và yêu thích ngay trên đất nước mình.

Thứ Tư 12/06/2019 - 07:50

Chia sẻ Facebook