Angelina Jolie trở thành biên tập viên tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ

Chia sẻ Facebook
20/06/2019 14:41:50

Mỹ nhân Hollywood sẽ làm chủ chuyên mục về vấn đề di cư, xung đột và nhân quyền của tạp chí Time. 

Chia sẻ Facebook