Ai đứng sau những sai phạm của Mường Thanh?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:15:42

Theo Thanh tra TP.Hà Nội: Các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền sở tại...

Chia sẻ Facebook