Ai chịu trách nhiệm về sự cố điểm thi phúc khảo tại Hải Phòng?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:42:19

Phụ huynh đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra, rà soát lại quy trình làm phách của Hội đồng chấm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Hải Phòng.

Chia sẻ Facebook