Á hậu Hoàng My: Siêu xe, người đẹp liên quan gì đến sách và tri thức?

20/04/2019 12:25:04

Đây là lần đầu tiên Á hậu Hoàng My đi ô tô từ Hà Nội về tới thác Bản Giốc (Cao Bằng), vượt nhiều địa hình hiểm trở để đến tận thôn bản nghèo khó, trường học, đồn biên phòng tặng sách cho mọi người.