9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương, phụ cấp từ 1-7-2020

Chia sẻ Facebook
08/01/2020 14:58:22

Sẽ có 9 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương, phụ cấp kể từ ngày 1-7-2020 theo dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến trình Chính phủ.

Từ 1-7-2020, 9 nhóm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo dự thảo này, từ ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Việc điều chỉnh này là thực hiện nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua ngày 12-11-2019.

Cụ thể là các nhóm đối tượng:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện (theo khoản 1, khoản 2, điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Cán bộ, công chức cấp xã (theo khoản 3, điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ).

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP).

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến bộ, ngành, người dân về đề xuất tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.490.000 lên 1.600.000/tháng kể từ ngày 1-7.

Chia sẻ Facebook
loading...