8 bài thi Toán lớp 10 tại Hải Phòng tăng vọt điểm do lỗi “kỹ thuật”?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:57

Kết quả này khiến người dân và dư luận nghi ngờ có sự thiếu minh bạch trong kỳ thi này tại Hải Phòng.

Chia sẻ Facebook