6 thí sinh tại Hải Phòng có điểm phúc khảo thi vào 10 tăng đột biến

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:36:09

Sau khi chấm phúc khảo, 6 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông An Dương (Hải Phòng) có điểm thi tăng đột biến, có thí sinh tăng 6,25 điểm.

Chia sẻ Facebook