50 phụ nữ mắc lừa người đàn ông nước ngoài quen qua mạng xã hội

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:27:20

Nhận là người quốc tịch Mỹ, đã ly dị, nghi can chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của những phụ nữ quen qua mạng.

Chia sẻ Facebook