3 phút làm thay đổi cái nhìn hàng triệu người

08/04/2016 04:37:55

“Bao phủ” – Tree and The City – là tên một bộ phim ngắn kể về một câu chuyện đơn giản, thú vị. Cách mà bộ phim nhìn vấn đề và tiếp xúc vấn đề hoàn toàn mới, chỉ có 3 phút mà người xem hiểu được rất nhiều ý nghĩa. Từ những nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của mình.

Hãy xem bộ phim ngắn này để cảm nhận về thế giới quanh bạn.

Lê Nguyễn tổng hợp