3 năm học tập Bác, giảm được 45 cuộc họp và tiết kiệm được 6,2 tỷ đồng

Chia sẻ Facebook
16/05/2019 12:23:50

Giảm các cuộc hội họp không cần thiết, đơn giản thủ tục hành chính, giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm… cũng là cách thiết thực nâng chất hoạt động và phong trào phụ nữ.

Hội LHPN quận 7 vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ đồng thời sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ quận (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tại buổi sơ kết, bà Huỳnh Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội LHPN Q.7 - đã phát động phong trào 'nói không với rác thải nhựa' đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội và tầng lớp phụ nữ, thời gian qua, Hội LHPN quận 7 đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các phong trào, đặc biệt là phong trào ‘3 tốt’.

Cụ thể, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình như: nuôi heo đất, tiết kiệm tại chi hội, trao yêu thương - nhân hạnh phúc, ai thừa đến cho - ai thiếu đến nhận, đồng thời với cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường tiếp xúc với cơ sở, với hội viên trên địa bàn dân cư cũng như đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ phụ nữ yếu thế.

Một mô hình do Hội Phụ nữ thực hiện giúp đỡ các gia đình phụ nữ  khó khăn trên địa bàn Q.7.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ và cán bộ, hội viên cũng đã thực hành tiết kiệm giảm chi tiêu, giảm các buổi họp không cần thiết để thay bằng liên lạc, trao đổi qua thư điện tử, mạng xã hội; rà soát hồ sơ, sổ sách để giảm các áp lực không đáng có.

Lãnh đạo các cấp trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua.

Qua 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Bác Hồ, Hội Phụ nữ quận 7 đã giảm được 45 cuộc họp, nuôi heo đất và thực hiện tiết kiệm được hơn 6,2 tỷ đồng.


Đông Phong

Chia sẻ Facebook
loading...