3 huyện Bắc Giang bắt đầu 14 ngày 'cửa đóng then cài'

Chia sẻ Facebook
10/06/2021 10:40:21

Người dân các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa (Bắc Giang) trong 14 ngày tới, nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì không ra ngoài, với tinh thần 'nhà nhà cửa đóng then cài'.

Để đạt mục tiêu sau ngày 21.6 cơ bản không còn trường hợp nào bị lây nhiễm Covid -19 trên địa bàn Bắc Giang , ngày 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 10.6: Thêm 70 ca Covid-19, TP.HCM có 26 bệnh nhân mới

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Củng cố, phát huy vai trò các tổ Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư trong phòng, chống dịch. Sau ngày 21.6, địa phương nào để phát sinh ca bệnh trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Chia sẻ Facebook