130 năm ngày Quốc tế lao động: “Tự hào trí tuệ Việt Nam”

01/05/2016 11:54:51

“Tự hào trí tuệ Việt Nam” là cơ sở để người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.


Tối 1/5, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động với chủ đề “Tự hào trí tuệ Việt Nam”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai tham quan các sản phẩm "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam".

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn để hiện thực hóa nhiệm vụ sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và chủ động hội nhập quốc tế.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cùng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực khác của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thường xuyên hơn hoạt động “Tự hào trí tuệ Việt Nam” trong các thành phần kinh tế, với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả lao động, phát triển sản phẩm thương hiệu Việt Nam mang tính cạnh tranh cao.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nêu rõ: Trong xu thế hội nhập và phát triển, Tổ chức công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Luôn đoàn kết, sát cánh cùng công nhân và người lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì quyền và lợi ích của người lao động, vì dân sinh, dân chủ vì hòa bình và tiến bộ xã hội. tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng và biểu dương những thành tích, sự tiến bộ của phong trào công nhân, hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Là tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và người lao động, chăm lo bảo vệ lợi ích  hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn Việt Nam cần tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”.

“Tổ chức công đoàn Việt Nam cần chăm lo làm tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, trình độ cách mạng của giai cấp công nhân, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân, đồng thời xây dựng bộ máy tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh 10 sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”./.