100 cao tăng tháp tùng Đức Gyalwang Drukpa đến Việt Nam

26/03/2018 10:13:26

Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa gồm những bậc cao tăng đến từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan... giúp Ngài làm lễ gia trì với các pháp khí truyền thống.