1 nhà đầu tư trả giá 421.600 đồng/cp, gom hết cổ phiếu Sứ Bát Tràng

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 05:01:37

Trong những năm gần đây, Sứ Bát Tràng thường xuyên thua lỗ. Tính đến cuối quý 1/2015, Sứ Bát Tràng lỗ lũy kế 2,5 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân việt (TVSI) thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng được tổ chức vào ngày 22/03/2016.

Theo đó, với 120.810 cổ phần được đem ra đấu giá với giá khởi điểm 140.000 đồng/cp, đã có 21 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua. Khối lượng đặt mua là 840.170 cổ phần.

Kết quả, chỉ có 1 nhà đầu tư trúng giá với giá đấu thành công là 421.600 đồng/cp.

Trước khi thoái vốn, Hapro nắm giữ 122.550 triệu CP Sứ Bát Tràng, tương đương 64,5% vốn điều lệ công ty này. Như vậy, Hapro đã thoái hết vốn khỏi CTCP Sứ Bát Tràng và thu về gần 51 tỷ đồng. 1.740 cổ phiếu còn lại được bán cho CBCNV của Công ty.

Tuy nhiên, theo báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn chủ sở hữu và giá trị vốn nhà nước tại Sứ Bát Tràng, giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu tại Sứ Bát Tràng đã thay đổi từ con số âm 225 triệu đồng thành 26,8 tỷ đồng.

Điều này chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giá trị lô đất tại xã Đa Tốn với tổng diện tích gần 28 nghìn m2, trong đó 17.221 m2 đất để xây dựng xí nghiệp sản xuất hàng bán sứ cao cấp và 10.714 m2 đất để mở đường theo quy hoạch. Lô đất này đã được Sứ Bát Tràng sử dụng để hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng thương mại Hà Nội. Theo hợp đồng, diện tích hợp tác kinh doanh lô đất là 20.516 m2. Tổng lợi nhuận cố định tạm tính là 20,5 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ/TVSI

Chia sẻ Facebook
loading...